ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

โรคสมาธิสั้น ADHD ในเด็ก

โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) เป็นโรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ปกติแล้วการเกิดโรคสมาธิสั้นจะเป็นตั้งแต่เด็กและจะอยู่ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งการรักษาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างปกติ โรคสมาธิสั้น (ADHD) ตามปกติแล้วทางการแพทย์จะมีการแบ่งกลุ่มของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นเอาไว้ 3 ประเภทด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วย ประเภทที่มีอาการซนรวมถึงมีอาการคุณหันพลันแล่นที่เด่นชัด โดยเด็กในกลุ่มนี้จะมีอาการแสดงออกที่ชัดเจนในเรื่องของความซนและการทำอะไรอย่างรวดเร็ว ประเภทที่มีอาการสมาธิสั้นอย่างชัดเจน เด็กในกลุ่มนี้จะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอาการของโรคสมาธิสั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำ การเปลี่ยนแปลงความสนใจอย่างรวดเร็ว ประเภทที่มีอาการซุกซนและมีอาการปวดหันพลันแล่นร่วมกับอาการสมาธิสั้น ถือได้ว่าเด็กในกลุ่มนี้มีอาการผสมทั้ง 2 กลุ่มด้านบนเอาไว้ด้วยกัน ตามปกติแล้วโรคสมาธิสั้นในเด็กนั้นจะสามารถพบได้ในอัตราส่วน 11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนับเฉพาะเด็กวัยเรียนทั้งหมดโดยตามเอกสารที่มีการลงรายละเอียดทางการแพทย์จะพบว่าเด็กผู้ชายมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าเด็กผู้หญิงในอัตรา สูงถึง 4 เท่าด้วยกัน สาเหตุโรคสมาธิสั้น แม้ว่าจะมีการศึกษากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นแต่ผู้เชียววชาญก็ยังไม่อาจที่จะแน่ใจได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีสาเหตุมาจากอะไร มีแต่การสันนิษฐานว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กนั้นจะประกอบไปด้วย พันธุกรรม การได้รับหรือสัมผัสจากสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะสารตะกั่ว การได้รับแอลกอฮอล์หรือควันบุหรี่ในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ การได้รับผลกระทบต่อสมอง ปัจจัยจากการคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยอื่นๆ เช่นความเชื่อว่าการที่เด็กรับประทานของหวานมากเกินไป,พฤติกรรมการเลี้ยงดู,การใช้โทรศัพท์,การดูโทรทัศน์นานเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่รองรับความเชื่อนี้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดความผิดปกติโรคนี้ ข้อเสียโรคสมาธิสั้น จากที่เราได้ทราบกันถึงอาการของโรคสมาธิสั้นกันแล้วรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลอยากมีนัยยะต่อการเกิดโรคสมาธิสั้น ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าข้อเสียของโลกนี้มีอะไรกันบ้าง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ช้า ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรงทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ การถูกชักจูงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจาก ยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย การมีปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคม สำหรับใครที่มีบุตรหลานที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคสมาธิสั้นขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบุตรหลานของท่าน นั่นคือการได้รับสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองที่เรียกกันว่า DHA หากใครยังไม่รู้จักว่าเจ้า […]

อาหารเสริมคนท้อง
เรื่องทั่วไป

DHA สุดยอดอาหารเสริมสําหรับคนท้อง

อาหารเสริมคนท้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการของลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามปกติ  การทานผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมสําหรับคนท้องถือเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่จะช่วย “เพิ่มความฉลาด” ของลูกน้อยตั้งแต่ยังเป็นทารกและช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง วิตามินและสารอาหารที่จําเป็นสําหรับคนท้องทารกที่อยู่ในครรภ์ควรที่จะต้องได้รับสารอาหารและวิตามินที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่นั่นเองที่จะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยเรื่องพัฒนาการทางสมองสำหรับทารก ลองมาดูกันว่าวิตามินและสารอาหารตัวไหนที่มีความสำคัญ !! วิตามินบีรวม (1,2,6,12) ที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาการทางสมอง (สมองส่วนกลางของทารก และช่วยเรื่องการพัฒนาการทางสมองรวมถึงระบบประสาทของทารกที่อยู่ในครรภ์ เป็นกลุ่มวิตามินที่มีความสำคัญและทารกควรให้น้ำอย่างเพียงพอตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง) แคลเซียม เป็นวิตามินอีก ตัวที่สำคัญเพราะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงกระดูก และการเจริญเติบโตของกระดูก ทั้งคุณแม่และทารก สังกะสี (Zinc) มีส่วนสำคัญเรื่องการเจริญเติบโตในเซลล์ต่าง ๆ ของทารก โปรตีน ควรต้องได้รับอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการสร้างเซลล์สมองและการเจริญเติบโต คาร์โบไฮเดรต ถือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญและทารกควรได้รับอย่างเพียงพอ ธาตุเหล็ก ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่คุณแม่ควรจะต้องใส่ใจเพราะธาตุเหล็กจะช่วยในเรื่องของการทำงานการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทารกผ่าน ฮีโมโกลบิน (emoglobin) และในขณะตั้งครรภ์คุณแม่จำเป็นก็ได้รับมากขึ้นเป็น 2 เท่า กรดโฟลิก เป็นสารอาหารที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการสร้างเซลล์สมองและระบบประสาทซึ่งผลเสียอย่างร้ายแรงหาดทารกขาดกรดโฟลิก จะส่งผลให้การทำงานของสมองเกิดความผิดปกติหรืออาจร้ายแรงถึงขั้นพิการทางสมองได้ DHA สุดยอดของอาหารบํารุงสมองสําหรับคนท้องที่ขาดไม่ได้เลย DHA ถือเป็นกรดไขมันจำเป็นที่เราจะรู้จักอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ “กรดไขมันโอเมกา 3” ที่ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตของระบบประสาทและสมอง ช่วยเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์ อาหารเสริมสําหรับคนท้อง ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็น อาหารเสริมคนท้อง ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพัฒนาการทางสมองของทารกซึ่งคุณแม่ควรที่จะทานเพื่อให้ทารกได้รับอย่างเพียงพอ [...]
Auswelllife
สุขภาพ เรื่องทั่วไป

DHA Smart Algal Auswelllife

DHA Auswelllife เป็นอาหารเสริมบำรุงสมองที่ผลิตและนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย ช่วยในเรื่องของการทำงานระบบประสาทและความจำ ปลอดภัยสูงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสากลสั่งของแท้จากบริษัทมีบริการเก็บเงินปลายทาง DHA Auswelllife Smart Algal Auswelllifeเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการทำงานบำรุงสมองและเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับระบบประสาทช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ ลองมาดูว่าประโยชน์ของการทาน Smart Algal Auswelllife นั้นดีอย่างไรต่อลูกน้อย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Smart Algal Auswelllife อยู่ที่เรื่องของการบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทและช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการทำงาน (ระบบประสาท,ระบบหน่วยความจำ) Smart Algal Auswelllife มีประโยชน์สำคัญช่วยเรื่องของการบำรุงเซลล์ประสาทตาและยังช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้น Smart Algal Auswelllife เลือกใช้ส่วนผสมหลักจากสาหร่ายทะเล ที่มีสารดีเอชเออยู่สูง แต่มีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนสารพิษและยังสามารถทานได้ลดความเสี่ยงสำหรับคนที่แพ้อาหารทะเลด้วย Smart Algal Auswelllife ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการทำงานขอคุ้มกันให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยเสริมเรื่องพัฒนาการทางสมองให้กับเด็กเมื่อรับประทานเป็นประจำก็ทำให้มีความจำที่ดีร่วมถึงมีความสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆที่สูงขึ้นได้ เหมาะสมกับวัย ดีอย่างมากและแนะนำให้ทานเป็นประจำสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องของโรคสมาธิสั้น สำหรับทารกควรต้องได้รับ DHA อย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาระบบประสาท มีสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดอุดตันและยังสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย DHA DHA Auswelllifeแม้ว่าหลายคนจะทราบถึงประโยชน์ของ DHA แต่ก็มีบางคนที่ยังเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ DHA จะใช้ได้เฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุและกลุ่มวัยกลางคนก็มีความต้องการ DHA ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเพราะว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นระบบการทำงานต่างๆภายในร่างกายก็เสื่อมลงตามไปด้วยโดยเฉพาะระบบประสาทซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ (โรคความจำเสื่อม) ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DHA [...]
สุขภาพ

dha ยี่ห้อไหนดีสรรพคุณประโยชน์และปลอดภัย

dha ยี่ห้อไหนดี  นับว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมเพราะนอกจากเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารเสริม dha แล้ว การพิจารณาคัดเลือก DHA ยี่ห้อไหนดีที่สุด และมีความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อย ในปัจจุบันถือได้ว่าผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ของวิตามินและอาหารเสริมมีหลายแบรนด์สินค้าให้ผู้บริโภคได้เลือกพิจารณาซื้อหานำมารับประทาน แต่ก็คงจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนั่นคือ ไม่ทราบว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีเพราะพิจารณาดูคร่าวคร่าวก็เห็นมีคุณสมบัติและราคาที่ใกล้เคียงกัน ถ้าอย่างนั้นบทความนี้จะพามาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดีเอชเอ ประโยชน์ของดีเอชเอสำหรับผลิตภัณฑ์ของดีเอชเอจากที่ท่านได้ทราบกันในเบื้องต้นแล้วว่ามีข้อดีในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้ มีกรดไขมันประกอบอยู่ซึ่งถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อร่างกายสูงมากเพราะช่วยในเรื่องของการทำงานในระบบสมอง ดีเอชเอ ถือว่ามีสรรพคุณดีในเรื่องของการบำรุงสมองและระบบประสาทรวมถึงระบบความจำช่วยส่งเสริมการทำงานให้ดีขึ้น มีส่วนช่วยในการลดความเครียดคลายความตึงเครียดรวมถึงลดอาการอ่อนล้าของสมองอันเนื่องมาจากสาเหตุการทำงานหนัก และส่วนที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์ประสาทตาซึ่งผลดีจะทำให้ระบบการมองเห็นเป็นปกติและดีขึ้น ถ้าเด็กขาด DHA จะเป็นยังไงจากหลักฐานงานวิจัยรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ต่างก็ยืนยันกันว่าเด็กในวัยเจริญเติบโตมีความจำเป็นอย่างมากที่ควรจะต้องได้รับ dha อย่างเพียงพอ แต่ถ้าหากในกรณีที่เด็กไม่ได้รับดีเอชเออย่างเพียงพอก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียดังต่อไปนี้ ทำให้เด็กมีอยู่ระดับไอคิวที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ทั่วไป ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ช้ากว่าปกติและมีสมาธิที่สั้น ส่งผลต่อระบบการมองเห็น นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคตาบอดกลางคืนได้ DHA ยี่ห้อไหนดีDHA Auswelllife ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดสูงมาก นั่นก็เพราะว่าทั่วโลกต่างให้ความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิตจากประเทศออสเตรเลียว่ามีความปลอดภัยสูงและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ อีกเหตุผลหนึ่งที่วิตามินและอาหารเสริมจะประเทศออสเตรเลียมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกสูงสุดนั่นเป็นเพราะว่า มาตรฐานความปลอดภัยของประเทศออสเตรเลียอยู่สูงในเรื่องของการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มประเทศแถบอเมริกาและยุโรป ชื่อผลิตภัณฑ์ DHA Auswelllife ก็นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียและส่วนประกอบหลักที่นำมาสกัด ดีเอชเอ ก็นำมาจากสาหร่ายทะเลซึ่งมีความปลอดภัยจากโลหะหนักปนเปื้อนได้ดีกว่าการสกัดจากปลาทะเลแบบทั่วไป นี่จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญและถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการเลือกซื้อดีเอชเอ สั่งซื้อสินค้าตอนนี้เลย