ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

เบาหวาน

โรคเบาหวาน ทางการแพทย์จะใช้ว่า Diabetes Mellitus: DM, Diabetes ถือเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหากคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อนก็อาจจะมีการถ่ายทอดมายังบุตรหลานและคนในครอบครัว นอกจากโรคนี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคเบาหวานก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันการรับประทานอาหารรวมอยู่ด้วย เช่น คนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน คือคนที่มีประวัติเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงรวมหรือผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายก็จะถืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค เช่น เดียวกัน โรคเบาหวาน ซึ่งโรคนี้หรือว่าทั่วโลกให้ความสำคัญมีการรณรงค์การในวงกว้างถึงขนาดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้มีวันเบาหวานโลก  (14 พ.ย ของทุกปี) ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวรณรงค์เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องแต่จากสถิติในปีที่ผ่าน ๆมากลับพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคกลับมีสูงขึ้นไม่ได้ลดลงอย่างที่ควรจะเป็น โรคเบาหวานมีกี่ประเภท โรคเบาหวานสาเหตุนั้นจะเกิดมาจากความผิดปกติของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมัน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของร่างกาย ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมีปริมาณสูง หรืออธิบายง่าย ๆ คือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานตามเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเหมาะสมเมื่อไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้เกิดน้ำตาลในกระแสเลือดเกินความต้องการ ซึ่งผลเสียของการที่มีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวก็จะส่งผลต่อสภาวะหลอดเลือดถูกทำลายซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาและการดูแลอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ลองนึกภาพหลอดเลือดเราเป็นหลอดดูดน้ำ … และเลือดของเราเป็นน้ำ ในสภาวะปกติการที่เราดูดน้ำจากหลอดก็จะสามารถดูดขึ้นมาได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงอะไรมาก แต่สภาวะของโรคเบาหวานจะเหมือนกับเรากำลังใช้หลอดดูดน้ำปกติ มาดูดน้ำผึ้ง … จะสังเกตได้ว่าจะดูดขึ้นยาก ต้องใช้แรงในการดูดมากขึ้น อาการของโรคเบาหวานที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายกันคือต้องอาศัยระบบการทำงานจากหัวใจเพื่อปั๊มให้แรงดันทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะในกระแสเลือดมีความหนืดของน้ำตาลอยู่นั่นเองซึ่งการปล่อยไว้ในระยะยาวจะส่งผลเสียอย่างมาก หลังจากที่เราได้ทราบถึงสาเหตุของโรคเบาหวานกันแล้วต่อมาเรามาดูว่าโรคเบาหวานเองแบ่งเป็นกี่ประเภท ประภทที่ 1 สำหรับการเกิดโรคเบาหวานแบบที่ 1 จะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายอันจะทำให้ตับอ่อนของเราเกิดอาการขาดภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำให้ตับอ่อนของเราถูกทำลายได้ง่าย นั่นก็หมายถึงฮอร์โมนอินซูลินที่ถูกผลิตตามธรรมชาติในร่างกายก็จะไม่สามารถผลิตได้ (เพราะอินซูลินจะถูกผลิตจากตับอ่อนนั่นเอง) ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่ 1 [...]