โรคกระดูกพรน
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน คือโรคหนึ่ง ที่ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยจากสถิติจะพบว่าเพศหญิงจะมีการป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเพศชาย ในอัตราส่วนผู้หญิงร้อยละ 50 และผู้ชายร้อยละ 20 โดยโรคนี้เกิดจากกระดูกมีการสลายตัวลงทำให้เกิดช่องว่างหรือที่เรียกกันว่ากระดูกพรุน นั่นหมายถึงว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกภายในร่างกายของเราเองนั้นมีความเปราะบางและโปร่งบางมากขึ้นซึ่ง เป็นอาการที่เกิดสะสมมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหลายปี สาเหตุของการเกิด โรคกระดูกพรุน สำหรับโลกนี้มักจะมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดได้หลายอย่างด้วยกันแม้ว่ายังจะไม่สามารถบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์วันเกิดจากสาเหตุใดแต่โดยส่วนใหญ่มีการสันนิษฐานกันว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันกับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ อายุที่เพิ่มขึ้น : โดยตามปกติแล้วร่างกายของเราจะมีการสะสมแคลเซียมอยู่ตลอดเวลา จากการรับประทานอาหารซึ่งก็จะช่วยทำให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงและมีความหนาแน่นโดยช่วงอายุของมนุษย์ที่มีความหนาแน่นมวลกระดูกมากที่สุดจะอยู่ระหว่าง 30-40 ปี จากนั้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงการลดลงของมวลกระดูกและเมื่อมีอายุสูงขึ้นเกิด 65 ปีขึ้นไปมวลกระดูกก็จะมีความเปราะบางและต่ำมากที่สุดจึงทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงของกระดูกหักได้มาก กรรมพันธุ์ : ในส่วนของกรรมการก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนโดยคุณแทบเอเชียที่มีผิวขาวและผิวเหลืองจะมีความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มสูงขึ้น และคนที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคกระดูกพรุนก็มักจะมีความเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนตามไปด้วย พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน : การทำกิจกรรมการรับประทานอาหารต่างๆก็จะมีปัจจัยส่งผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารและไม่ชอบออกกำลังกายก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งต้องทำให้กระดูกต้องรับน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่ชอบดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ขาดแคลเซียม วิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคกระดูกพรุน อย่างที่เราทราบกันมาแล้วในเบื้องต้นว่าช่วงวัยเด็กเข้าวัยหนุ่มสาวร่างกายของคนเราจะสามารถดูดซึมแคลเซียมและนำไปใช้กับกระดูกได้อย่างดีที่สุดแต่หลังจากนั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และวัยชราร่างกายของคนเราก็จะสามารถดูดซึมแคลเซียมนำไปใช้ได้น้อยลงประกอบกับความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะลดลงตามอายุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั่นจึงทำให้เมื่อเขาสูงวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกระดูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งแนะนำการดูแลตัวเองเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคกระดูกพรุนควรทำดังนี้ รับประทานนมหรืออาหารเสริมแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมต่อช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับปริมาณแคลเซียมไม่น้อยกว่า  1,200 มิลลิกรัม/ต่อวัน การได้รับวิตามินดีอย่างสม่ำเสมอเพราะวิตามินดีจะมีประโยชน์สำคัญช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น รถดูดบุหรี่ และดื่มสุรา