Fatty Liver Disease
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

ไขมันพอกตับร้ายแรงแค่ไหน

ไขมันพอกตับ (FLD) Fatty Liver Disease ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาวะเสี่ยงและมีสถิติที่คนไทยเป็นกันเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่อย ๆ ทุกปี ก่อนอื่นพวกเราควรทราบก่อนว่าตับนั้นถือเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญและถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ นั่นก็เพราะว่าตับจะมีหน้าที่หลายอย่างเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงปกติซึ่งหน้าที่ของตับนั้นก็จะมีตั้งแต่การคัดกรองสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนำมาปรับสภาพให้มีความเหมาะสม จากนั้นจึงจะส่งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อเอาไปใช้งานและอื่น ๆ  ลองมาดูกันว่าตับของคนเราทำหน้าที่อะไรบ้าง ตับทำหน้าที่อะไร ช่วยทำหน้าที่ในการนำสารอาหารทั้งหมดต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการย่อยจากระบบทางเดินอาหารเรียบร้อยแล้วซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตต่าง ๆ ,ไขมันและโปรตีน นอกจากนั้นยังรวมถึงวิตามินอาหารเสริมและยาอื่น ๆ ที่เรานิยมทานเสริมเข้าไปจากนั้นจึงนำสารอาหารต่างๆเหล่านั้นมาปรับให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานในส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตับคือเป็นแหล่งพลังงานสำรองโดยตับจะทำหน้าที่ในการสะสมสารอาหารต่างๆเอาไว้ในร่างกาย เช่นช่วยในการกักเก็บน้ำตาลกลูโคสให้อยู่ในรูปของไกลโคเจนซึ่งจะสะสมไว้ในตับ ในกรณีที่ร่างกายต้องการพลังงานสำรองกระบวนการของตับก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนให้กลับไปเป็นกลูโคสแล้วส่งไปให้ส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการ และหน้าที่อีกส่วนที่สำคัญคือตับนั้นจะทำหน้าที่ในการช่วยนำของเสียออกไปทิ้งในรูปของน้ำดี ตับยังมีหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการผลิตอินซูลิน ซึ่งเจ้าฮอร์โมนอินซูลินเองที่จะช่วยทำหน้าที่ในการปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้มีความสมดุลต่อร่างกายซึ่งหากฮอร์โมนอินซูลินผลิตไม่เพียงพอหรือตับเสื่อมก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเอง เห็นไหมคะว่าตับของคนเราในแต่ละวันต้องทำหน้าที่หนักมากแค่ไหน หากตับเกิดการผิดปกติหรือเกิดโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น ตับเสื่อมหรือไขมันพอกตับ ก็จะทำให้เราเจ็บป่วยระบบต่างๆในร่างกายก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ไขมันพอกตับสำหรับโรคไขมันพอกตับ เป็นสภาวะที่ร่างกายของคนเราเกิดไขมันเข้าไปแทรกอยู่ตรงระหว่างเซลล์ของตับซึ่งตามปกติแล้วหากมีปริมาณไม่มากคืออยู่ที่ 5-10% (เมื่อนับเทียบกับน้ำหนักของตับ) ก็จะถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับมักจะมีปริมาณไขมัน เกาะตับมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือทำให้ตับเกิดสภาวะเสื่อมขึ้นหรืออาจจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า เซลล์ตับตาย จากนั้นก็จะตามมาด้วย โรคตับแข็ง ซึ่งโรคตับแข็งถือได้ว่าเป็นโรคที่ต่อเนื่องมาจากไขมันพอกตับสาเหตุหนึ่งก็มาจากตับเสื่อมสภาพจนทำให้การทำงานต่าง ๆ ของตับลดประสิทธิภาพลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตโปรตีนการเก็บสารอาหารต่าง ๆ สำรอง สาเหตุของโรคสำหรับสาเหตุของโรคนั้นโดยส่วนใหญ่วงการแพทย์จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆซึ่งจะประกอบไปด้วย [...]