ปวดกระดูก
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

ปวดกระดูก อาการข้อเข่าเสื่อม

ปวดกระดูก : อาการของโรคปวดกระดูกและอาการข้อเข่าเสื่อมนั้น สาเหตุสำคัญเกิดจากการใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะพบเจอได้มากที่สุดในวัยชรา และสำหรับวัยกลางคนขึ้นไปก็มีโอกาสพบเจอได้ไม่น้อยเหมือนกันด้วยสาเหตุสำคัญเกิดจากการใช้งานมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเล่นกีฬา ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกตามมาด้วย โดยลักษณะของอาการนั้นจะเกิดจากกระดูกอ่อน ข้อเข่าเกิดการสึกกร่อน ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเมื่อเคลื่อนไหว ปวดกระดูก ที่น่าสนใจคือปัจจุบันสถิติของผู้ป่วยเกี่ยวกับการปวดกระดูกและอาการข้อเข่าเสื่อมนั้นมีพบเพิ่มมากขึ้นในวัยตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยมีสถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ที่ประมาณ7-8 ล้านคน โดยสาเหตุสำคัญที่มีการแบ่งออกมาพบว่าคนที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปและเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมมักจะมีอยู่ 3 สาเหตุสำคัญใหญ่ๆดังนี้ กลุ่มที่มีการใช้งานกระดูกและข้อเข่าอย่างหนัก กลุ่มของนักกีฬา นักวิ่ง, นักฟุตบอล กลุ่มของคนทำงานหนัก กรรมกรก่อสร้าง,พนักงานยกของ กลุ่มที่มีพยาธิสภาพ หมายถึงกลุ่มที่อาจเกิดอุบัติเหตุมาก่อนจนทำให้กระดูกหรือข้อต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สมดุล กลุ่มของโรคประจำตัว โดยผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมและปวดกระดูกอีกปัจจัยหนึ่งก็สามารถเกิดมาได้จากโรคประจำตัวซึ่งจะเร่งให้เกิดการเสื่อมของข้อเข่าและกระดูกได้เร็วขึ้นเช่น รูมาตอยด์ อาการเริ่มแรกของข้อเข่าเสื่อม โดยในระยะแรกจะเริ่มมีอาการปวดข้อเข่า เมื่อต้องนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบ หรือมีอาการปวดเมื่อต้องขึ้นลงบันไดซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาเริ่มแรกที่บ่งบอกว่าเรากำลังมีความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นเอง อาการต่อมาของข้อเข่าเสื่อม อาการของข้อเข่าเสื่อมจะเริ่มตุ่มแดงขึ้นโดยจะไม่สามารถทำกิจกรรมหรืออยู่ในท่าเดิมได้นาน มีอาการปวดเข่า ปวดบวมและร้อนบริเวณข้อเข่าซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่า ข้อเข่าของเรานั้นมีอาการอักเสบและมีปัญหาเกิดขึ้น การรักษา ตามปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นจะมีการรักษาตามอาการของโรคซึ่งมีตั้งแต่การใช้ยาบำบัด การผ่าตัด หรือการทำกายภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในอาการเริ่มแรกแนะนำว่าการดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ เช่น กลูโคซามีน รวมถึงแคลเซียมเพื่อช่วยลดอาการอักเสบและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับข้อต่อและกระดูกก็จะบรรเทาอาการและทำให้การปวดกระดูกและข้อเข่าเสื่อมบรรเทาลงได้ นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น พฤติกรรมที่ชอบนั่งยองยองก็ให้ปรับเปลี่ยนมานั่งบนเก้าอี้แทน เป็นต้น [...]
ผลิตภัณฑ์ Glucosamine
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

กลูโคซามีนทานต่อเนื่องอันตรายไหม

กลูโคซามีน อันตรายไหม ปัจจุบันคนไทยที่เริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกปวดข้อปวดเข่าแม้อาการจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ก็ก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้ชีวิตปกติประจำวันซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคกระดูกก็จะมาจากเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ร่างกายก็มีการผลิตสารโมเลกุลใหญ่ เช่น กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid),ไกลโคโปรตีน (glycoprotein),โปรตีโอไกลแคน (Proteoglycans) ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan) ได้ลดลงซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญสำหรับกระดูกอ่อนในร่างกายของเราซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นรองรับการใช้งานของกระดูกและข้อ หากสารหล่อลื่นเหล่านี้ลดน้อยลงข้อเข่าก็จะเกิดการเสียดสีจนก่อให้เกิดอาการปวดเข่าปวดข้อนั่นเอง ดังนั้นสาเหตุของการเกิดโลกปวดเข่าปวดข้อก็มักจะมีสาเหตุมาจากสารหล่อลื่นที่สำคัญดังที่กล่าวมาร่างกายผลิตออกมาได้น้อยเพราะเสื่อมตามสภาพของไว้ที่สูงขึ้น ดังนั้นวิธีการดูแลและรักษาเพื่อให้ลดอาการเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกคือเราต้องทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลูโคซามีนเข้าไปช่วยชดเชยส่วนที่ร่างกายผลิตไม่พอใช้งาน กลูโคซามีนถูกผลิตมาจากอะไร ผลิตภัณฑ์กลูโคซามีน จะถูกสกัดมาจากสัตว์โดยส่วนใหญ่จะทำมาจาก กระดูกอ่อนของปลา กระดองของปู หรือเปลือกของกุ้งมังกรรวมถึงเปลือกกุ้งธรรมดา ซึ่งปัจจุบันก็มีอาหารเสริมในกลุ่มกลูโคซามีนออกมาจำหน่ายกันมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งแบ่งออกตามสารสกัดที่ได้มาและส่วนผสมอื่น ๆ  และประโยชน์และสรรพคุณก็จะเหมือนกันคือช่วยในการซ่อมแซมชะลอความเสื่อมของบริเวณผิวกระดูกอ่อนที่เกิดการเสื่อมสภาพในร่างกายให้กลับฟื้นขึ้นมาทำงานได้ดีขึ้นทำให้ลดอาการเจ็บปวดของโรคกระดูกลงได้ แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้อาหารทะเลรวมถึงสตรีที่มีครรภ์ควรงดรับประทานเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ กลูโคซามีน อันตรายไหม หลายคนที่กำลังตัดสินใจที่จะหาผลิตภัณฑ์กลูโคซามีนมาทานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกมักจะมีคำถามสงสัยว่าการทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆจะเกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายหรือไม่  เพื่อให้โรคกระดูกหรืออาการปวดข้อต่าง ๆ ลดอาการและกลับมาดีขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทานกูโคซามีนอย่างต่อเนื่องซึ่งจากรายงานการศึกษา 14 ใน 15 ฉบับ จากบทความของรองศาสตราจารย์วิมล ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าข้อดีของกูโคซามีนเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าช่วยในเรื่องของข้อกระดูกและข้อเข่าที่ชะลอการเคลื่อนตัวเข้าหากัน นั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกจำเป็นต้องทานกลูโคซามีนอย่างต่อเนื่อง ผลข้างเคียงของ Glucosamine แม้ว่าผลิตภัณฑ์ Glucosamine จะมีประโยชน์และมีสรรพคุณดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการปวดข้อ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีบางคนที่ทานเข้าไปแล้วก็จะมีผลข้างเคียงซึ่งอาการที่สามารถพบกันได้ก็จะมีอาทิ เช่น มีอาการคลื่นไส้ แต่ไม่ถึงกับอาเจียน [...]