Hyperglycemia
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

ปัจจัยที่ทําให้น้ำตาลในเลือดสูง

น้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) จะจัดเป็นภาวะที่ผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด ร่างกายจะมีปริมาณของน้ำตาลกลูโคส (glucose) ในเลือดอยู่ในปริมาณที่สูงมากผิดปกติ (วิธีการตรวจน้ำตาลในเลือดจะใช้การตรวจในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร และผู้ที่ตรวจน้ำตาลในเลือดจำเป็นที่จะต้องงดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ )  โดยผู้ที่พบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดในปริมาณสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร [mg/dl] ขึ้นไปก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน และหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนจนเกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงชีวิตได้ ปัจจัยที่ทําให้น้ำตาลในเลือดสูงโดยปัจจัยที่ทําให้น้ำตาลในเลือดสูง นั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน แต่โดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานนั้นเกิดจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงยังมีสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงและโรคเบาหวานตามมา ได้แก่ 1. น้ำตาลเทียม การรับประทาน สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่หลายคนเข้าใจและเรียกกันว่า “น้ำตาลเทียม” หลายคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล สำหรับใช้ปรุงหรือผสมกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยความเข้าใจว่าการใช้น้ำตาลเทียมนี้จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานลดลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ก็มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะหากเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดในกลุ่ม ฟรุกโทส ที่ให้พลังงาน อาทิ เช่น มอลทิทอล ( Maltitol) ซอร์บิทอล (Sorbitol) ไซลิทอล ( Xylitol) เนื่องจากน้ำตาลเทียมในเหล่านี้มีการจัดให้อยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งร่างกายจะมีการดูดซึมได้น้อยกว่าน้ำตาลปกติแต่ร่างกายก็ยังมีการดูดซึมอยู่ซึ่งจะเป็นการดูดซึมอยู่ในรูปของกลูโคส นี่จำเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีโอกาสสูงขึ้นแม้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเทียม ดังนั้นโปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างละเอียดว่าเป็น สารให้ความหวานรูปแบบไหน และมีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคใด 2.เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตอยู่สูง ซึ่งคาร์โบไฮเดรตตัวนี้นี่เองที่จะมีการเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาล [...]