10-HDA
เรื่องทั่วไป

10-HDA ใน Royal Jelly คืออะไร

10-HDA คือ อะไร ในผลิตภัณฑ์นมผึ้งจะมีสารพิเศษอยู่ 1 ตัวที่เรียกกันว่า 10-Hydroxy -2- Decenoid Acid (HDA) ซึ่งความพิเศษจะอยู่ที่สารพิเศษตัวนี้จะสามารถพบเจอได้ในเฉพาะนมผึ้งเท่านั้น ซึ่งบางท่านที่ที่เคยลองทานผลิตภัณฑ์ Royal Jelly ก็จะสังเกตเห็นได้ในฉลาดที่ติดอยู่ข้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปริมาณของ 10-HDA ที่ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ของนมผึ้ง  แต่ใครทราบบ้างไหมคะว่าเจ้า 10-HDA ( 10-Hydroxy -2- Decenoid Acid (HDA) ) มันคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

10-HDA คือ ?

10-HDA มีความสำคัญอย่างไร ? ตามปกติแล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมผึ้งที่ได้มาตรฐานจะต้องมีการระบุเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • Eqv. To Royal Jelly Fresh หมายถึง  ปริมาณของนมผึ้งที่บรรจุใน 1 แคปซูล (เม็ด) เช่น Auswelllife Premium Royal Jelly 2180 mg
  • Eqv. To 10-HDA หมายถึง สารอาหารชนิดพิเศษที่พบได้ในผลิตภัณฑ์นมผึ้ง
  • Royal Jelly Lyophilised จะหมายถึง ปริมาณของสารอาหารที่ได้จากนมผึ้ง (สารอาหารที่ได้ภายหลังจาก นำนมผึ้งสดมาทำการสกัดเป็นอาหารเสริมแล้ว) โดยทั่วไปแล้วหากมีสารอาหารในปริมาณที่สูงก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์นมผึ้งนั้นมีค่า 10-HDA มากตามไปด้วย

สาร 10-HDA เป็นสารที่มีความสำคัญอย่างมากที่ประกอบอยู่ในนมผึ้งซึ่งมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีประโยชน์ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและยังมีสรรพคุณดีในเรื่องของการจัดการเชื้อแบคทีเรีย และคนที่อยากมีผิวสวยสาร 10-HDA ยังช่วยบำรุงผิวให้ด้วย และยังมีหน้าที่สำคัญช่วยในเรื่องของการควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ฉันสั่งงานระบบประสาทของสมอง และจะคอยทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนรวมถึงสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Adrenaline  ถือได้ว่าสาร 10-HDA มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับเซลล์ของร่างกายและยังรวมไปถึงหน่วยย่อยในระดับ DNA ซึ่งประโยชน์ของการทานผลิตภัณฑ์นมผึ้งที่ประกอบไปด้วยสาร 10-Hydroxy -2- Decenoid Acid เป็นประจำก็จะช่วยทำให้ระบบคุ้มกันและการทำงานภายในร่างกายแข็งแรงกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงการผิดปกติของเซลล์สมองและลดความเสี่ยงการเกิดเซลล์มะเร็ง