Fatty Liver Disease
ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

ไขมันพอกตับร้ายแรงแค่ไหน

ไขมันพอกตับ (FLD) Fatty Liver Disease ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาวะเสี่ยงและมีสถิติที่คนไทยเป็นกันเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่อย ๆ ทุกปี ก่อนอื่นพวกเราควรทราบก่อนว่าตับนั้นถือเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญและถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ นั่นก็เพราะว่าตับจะมีหน้าที่หลายอย่างเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงปกติซึ่งหน้าที่ของตับนั้นก็จะมีตั้งแต่การคัดกรองสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนำมาปรับสภาพให้มีความเหมาะสม จากนั้นจึงจะส่งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อเอาไปใช้งานและอื่น ๆ  ลองมาดูกันว่าตับของคนเราทำหน้าที่อะไรบ้าง

ตับทำหน้าที่อะไร

 • ช่วยทำหน้าที่ในการนำสารอาหารทั้งหมดต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการย่อยจากระบบทางเดินอาหารเรียบร้อยแล้วซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตต่าง ๆ ,ไขมันและโปรตีน นอกจากนั้นยังรวมถึงวิตามินอาหารเสริมและยาอื่น ๆ ที่เรานิยมทานเสริมเข้าไปจากนั้นจึงนำสารอาหารต่างๆเหล่านั้นมาปรับให้มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานในส่วนต่างๆของร่างกาย
 • หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตับคือเป็นแหล่งพลังงานสำรองโดยตับจะทำหน้าที่ในการสะสมสารอาหารต่างๆเอาไว้ในร่างกาย เช่นช่วยในการกักเก็บน้ำตาลกลูโคสให้อยู่ในรูปของไกลโคเจนซึ่งจะสะสมไว้ในตับ ในกรณีที่ร่างกายต้องการพลังงานสำรองกระบวนการของตับก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนให้กลับไปเป็นกลูโคสแล้วส่งไปให้ส่วนต่างของร่างกายที่ต้องการ
 • และหน้าที่อีกส่วนที่สำคัญคือตับนั้นจะทำหน้าที่ในการช่วยนำของเสียออกไปทิ้งในรูปของน้ำดี
 • ตับยังมีหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการผลิตอินซูลิน ซึ่งเจ้าฮอร์โมนอินซูลินเองที่จะช่วยทำหน้าที่ในการปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้มีความสมดุลต่อร่างกายซึ่งหากฮอร์โมนอินซูลินผลิตไม่เพียงพอหรือตับเสื่อมก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเอง

เห็นไหมคะว่าตับของคนเราในแต่ละวันต้องทำหน้าที่หนักมากแค่ไหน หากตับเกิดการผิดปกติหรือเกิดโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น ตับเสื่อมหรือไขมันพอกตับ ก็จะทำให้เราเจ็บป่วยระบบต่างๆในร่างกายก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ตับ

ไขมันพอกตับ

สำหรับโรคไขมันพอกตับ เป็นสภาวะที่ร่างกายของคนเราเกิดไขมันเข้าไปแทรกอยู่ตรงระหว่างเซลล์ของตับซึ่งตามปกติแล้วหากมีปริมาณไม่มากคืออยู่ที่ 5-10% (เมื่อนับเทียบกับน้ำหนักของตับ) ก็จะถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับมักจะมีปริมาณขมัน เกาะตับมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือทำให้ตับเกิดสภาวะเสื่อมขึ้นหรืออาจจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า เซลล์ตับตาย จากนั้นก็จะตามมาด้วย โรคตับแข็ง ซึ่งโรคตับแข็งถือได้ว่าเป็นโรคที่ต่อเนื่องมาจากไขมันพอกตับสาเหตุหนึ่งก็มาจากตับเสื่อมสภาพจนทำให้การทำงานต่าง ๆ ของตับลดประสิทธิภาพลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตโปรตีนการเก็บสารอาหารต่าง ๆ สำรอง

ไขมันพอกตับ

สาเหตุของโรค

สำหรับสาเหตุของโรคนั้นโดยส่วนใหญ่วงการแพทย์จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • Alcohol-related Fatty Liver Disease สาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในแบบที่ 1 สาเหตุจะเกิดจากผู้ที่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดการสะสมของไขมันที่บริเวณตับจนนำมาซึ่งการทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 • Non-alcoholic Fatty Liver Disease  สาเหตุจากการไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ในแบบที่ 2 จะไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์แต่จะเกิดจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานั้นเองโดยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวกับน้ำหนักตัว การรับประทานอาหาร เช่น โรคอ้วนโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

การรักษาโรคไขมันพอกตับ

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคไขมันพอกตับแล้ว คงกำลังอยากทราบอยู่ว่าและวิธีการรักษาในทางการแพทย์จะต้องทำอย่างไร … สำหรับโรคไขมันพอกตับนั้นในทางการแพทย์จะไม่ต้องรับประทานยาและไม่มีวิธีการรักษาเพราะหาไปพบแพทย์ทางแพทย์จะแนะนำให้ใช้วิธีการออกกำลังกายและลดน้ำหนักรวมถึงการควบคุมการรับประทานอาหาร คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเป็นโรคไขมันพอกตับจะมีแนวทางในการป้องกันและรักษาดังนี้

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสุดคือ 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อที่ลดปริมาณโคเลสเตอรอลและไขมันในร่างกาย
 • พยายามลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของดัชนีมวลกายปกติ
 • ควบคุมอาหารและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ โดยเน้นไปที่อาหารที่เป็นโปรตีนย่อยง่าย เช่น จากปลาและไก่ และนอกจากนั้นควรเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำรวมถึงควรต้องมีกากใยอาหารสูง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
 • สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วควรต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำตาลและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน
 • หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการบำรุงตับรับประทานควบคู่ เช่น ดีท็อกตับ Auswelllife Liver Tonic 35000 mg

เพียงปฏิบัติเท่านี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอก็จะทำให้ท่านลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันพอกตับหรือท่านที่เป็นโรคอยู่แล้วก็จะทำให้อาการทุเลาและหายดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจะเป็นในเรื่องของสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคควรพยายามหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ และโรคอ้วนจากการที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพฤติกรรมการชอบรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

ดีท็อกตับ