ความรู้เรื่องโรคต่างๆ สุขภาพ

โรคสมาธิสั้น ADHD ในเด็ก

โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) เป็นโรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ปกติแล้วการเกิดโรคสมาธิสั้นจะเป็นตั้งแต่เด็กและจะอยู่ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งการรักษาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างปกติ

โรคสมาธิสั้น (ADHD)

ตามปกติแล้วทางการแพทย์จะมีการแบ่งกลุ่มของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นเอาไว้ 3 ประเภทด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ประเภทที่มีอาการซนรวมถึงมีอาการคุณหันพลันแล่นที่เด่นชัด โดยเด็กในกลุ่มนี้จะมีอาการแสดงออกที่ชัดเจนในเรื่องของความซนและการทำอะไรอย่างรวดเร็ว
 • ประเภทที่มีอาการสมาธิสั้นอย่างชัดเจน เด็กในกลุ่มนี้จะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอาการของโรคสมาธิสั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำ การเปลี่ยนแปลงความสนใจอย่างรวดเร็ว
 • ประเภทที่มีอาการซุกซนและมีอาการปวดหันพลันแล่นร่วมกับอาการสมาธิสั้น ถือได้ว่าเด็กในกลุ่มนี้มีอาการผสมทั้ง 2 กลุ่มด้านบนเอาไว้ด้วยกัน

ตามปกติแล้วโรคสมาธิสั้นในเด็กนั้นจะสามารถพบได้ในอัตราส่วน 11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนับเฉพาะเด็กวัยเรียนทั้งหมดโดยตามเอกสารที่มีการลงรายละเอียดทางการแพทย์จะพบว่าเด็กผู้ชายมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าเด็กผู้หญิงในอัตรา สูงถึง 4 เท่าด้วยกัน

สาเหตุโรคสมาธิสั้น

แม้ว่าจะมีการศึกษากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นแต่ผู้เชียววชาญก็ยังไม่อาจที่จะแน่ใจได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีสาเหตุมาจากอะไร มีแต่การสันนิษฐานว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กนั้นจะประกอบไปด้วย

 • พันธุกรรม
 • การได้รับหรือสัมผัสจากสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะสารตะกั่ว
 • การได้รับแอลกอฮอล์หรือควันบุหรี่ในขณะที่มารดาตั้งครรภ์
 • การได้รับผลกระทบต่อสมอง
 • ปัจจัยจากการคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ปัจจัยอื่นๆ เช่นความเชื่อว่าการที่เด็กรับประทานของหวานมากเกินไป,พฤติกรรมการเลี้ยงดู,การใช้โทรศัพท์,การดูโทรทัศน์นานเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่รองรับความเชื่อนี้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดความผิดปกติโรคนี้

โรคสมาธิสั้น

ข้อเสียโรคสมาธิสั้น

จากที่เราได้ทราบกันถึงอาการของโรคสมาธิสั้นกันแล้วรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลอยากมีนัยยะต่อการเกิดโรคสมาธิสั้น ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าข้อเสียของโลกนี้มีอะไรกันบ้าง

 • ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ช้า ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
 • ส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรงทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ
 • การถูกชักจูงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นจาก ยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • การมีปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคม

สำหรับใครที่มีบุตรหลานที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคสมาธิสั้นขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบุตรหลานของท่าน นั่นคือการได้รับสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองที่เรียกกันว่า DHA หากใครยังไม่รู้จักว่าเจ้า DHA  นี่คืออะไรสามารถกดดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้