ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

อินซูลิน คืออะไร

อินซูลิน คืออะไร สำหรับฮอร์โมนอินซูลินแต่ท่านอาจจะยังสงสัยว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเกิดโรคเบาหวาน ฮอร์โมนอินซูลินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสาเหตุโรคเบาหวาน เพราะฮอร์โมนอินซูลินมีความสำคัญที่จะช่วยทำให้ร่างกายสามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างสมดุลซึ่งจะคอยทำหน้าที่ไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราสามารถผลิตอินซูลินได้ตามธรรมชาติโดยจะถูกผลิตจากเซลล์พิเศษในตับอ่อน ดังนั้นหากตับอ่อนถูกทำลายหรือเกิดสภาวะเสื่อมก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับการสร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานนั้นเอง

อินซูลิน

อินซูลิน

โดยตามปกติแล้วร่างกายของมนุษย์สามารถสร้างได้เองตามธรรมชาติแต่เมื่อเกิดสภาวะที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ เช่น ตับเสื่อมสภาพ ก็จะก่อให้เกิดโรคเบาหวานตามมาและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็จำเป็นที่จะต้องใช้อินซูลินแบบฉีดหรือแบบทานเข้าสู่ร่างกายทดแทน