อาหารเสริม คืออะไรจำเป็นหรือไหม

อาหารเสริม คืออะไร บอกก่อนเลยว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินในปัจจุบัน สำหรับผู้รักสุขภาพจะสังเกตว่ามีหลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์ทำการโฆษณาและโปรโมท ซึ่งสินค้าก็มีมากหลาย ๆ ตัว มีการดูแลตั้งแต่หัวจดเท้ากันเลยทีเดียว หลาย ๆ ท่านที่เคยได้ศึกษาและอ่านบทความวารสารสุขภาพ มักจะมีคำถามว่าในความเป็นจริงแล้ว คือ ร่างกายต้องการได้รับสารอาหารและวิตามินอย่างเพียงพอแต่ละวัน !!  แต่เมื่อร่างกายของเราสามารถรับได้จากอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อได้อยู่แล้ว ทำไมเราถึงต้องไปหาซื้อวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปรับประทานให้มันเปลืองเงิน ?

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในความหมายก็จะค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้วนั่นหมายถึงเป็นสารอาหารที่เพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อซึ่งถือเป็นสารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องทานเสริมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ

อาหารเสริม

Dietary supplements (อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นี้จะถูกจัดให้เป็นอาหารตาม พรบ.อาหาร พุทธศักราช 2522 ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับอาหารที่รับประทาน ขนมหรือของว่างต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยเพียงแต่หน้าตาของผลิตภัณฑ์จะถูกออกแบบมาคล้ายกับยานั่นเอง คือ เป็นแคปซูลหรือเม็ด

ยาและอาหารเสริมแตกต่างกันอย่างไร

หลายท่านอ่านมาถึงตรงนี้คงมีข้อสงสัยเราว่าถ้าอย่างนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความแตกต่างกับยาอย่างไร ? ในหัวข้อด้านล่างทางเราจะแยกอธิบายวิธีการแยกประเภทและคำจำกัดความไว้ให้นะคะ

  • ยา การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของยาจะไม่ใช่การรับรองของการ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แต่จะต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาแทนซึ่งมีการให้คำจำกัดความตามวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายและโครงสร้างของร่างกายและต้องมีระยะเวลาหรือผลที่ออกฤทธิ์แน่นอน
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยโดยต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งจะมีการให้คำจำกัดความหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย

จากข้อมูลข้างต้นจะทำให้ทุกท่านเห็นได้ว่าความแตกต่างของ ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะสังเกตได้ว่ายาจำเป็นที่จะต้องมีการระบุสรรพคุณระยะเวลาในการออกฤทธิ์เอาไว้ให้ชัดเจนจึงจะสามารถผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับยาและสามารถทานเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะมีสถานะเป็นเพียงอาหารไม่จำเป็นต้องระบุระยะเวลาการออกฤทธิ์ในฉลากของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อาหารเสริมวิตามินและผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ จากเมื่อก่อนเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เหล่านี้เพราะวิธีการใช้ชีวิตในประจำวันของเราสามารถได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายของเราต้องการอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่ต่างจากเมื่อก่อนเพราะต้องรีบเร่งในการทำงานจัดการปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละวันทำให้เรา ๆ ท่าน ๆ อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการหาอาหารหรือทำอาหารที่มีสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนพร้อมให้เรารับประทานในแต่ละมื้อได้ เราจึงจำเป็นต้องอาศัยวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเป็นตัวช่วยอีกส่วนนึง

อาหารเสริม

นอกจากนี้ต้องยอมรับว่าด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ร่างกายของเราอาจปรับตัวไม่ทันหรือโรคและไวรัสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น !! ดังนั้นตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเราปลอดภัยและแข็งแรงนั่นคือการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกาย การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน

ชื่อก็บอกแล้วว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้นหากท่านเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะร่างกายสามารถได้รับวิตามินและสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยการดูดซับจากอาหารจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและร่างกายได้รับมากที่สุดด้วย ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้กับร่างกายท่านเท่านั้น….

สำหรับผู้ที่มีคำถาม ว่าแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเหมาะสำหรับผู้คนในวัยไหน จำเป็นเฉพาะผู้ที่ป่วยหรืออยู่ในวัยสูงอายุเท่านั้นหรือไม่ ?

ก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องการสารอาหารที่มีความจำเป็นเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่ทารกแล้ว แต่ในวัยทารกนั้นเรามักจะได้รับสารอาหารต่างๆผ่านทางสายสะดือของมารดาดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องรับสารอาหาร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เข้าไปแต่วัยที่เหมาะสำหรับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปจะอยู่ในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุรวมถึงผู้เจ็บป่วยเพราะในวัยนี้การดูแลสุขภาพการรวมถึงเจริญเติบโตมักจะไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ รวมถึงด้วยภาระหน้าที่ทางการงานทำให้เราละเลยการดูแลสุขภาพและละเลยการหาอาหารที่มีประโยชน์ทาน ดังนั้นวัยที่กล่าวมาถึงมีความจำเป็นมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประเภทของวิตามินและอาหารเสริม

ปัจจุบันจะพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกผลิตมาวัตถุประสงค์แตกต่างกันในแต่ประเภท และตามความต้องการของร่างกายที่ควรเสริม เพื่อให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งกลุ่มกันออกได้ดังนี้ื

กลุ่ม บำรุงสุขภาพ

กลุ่ม วิตามินสำหรับแม่และเด็ก

กลุ่ม บำรุงผิวพรรณและความงาม

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

วันเดอร์ฟูลไลฟ์
Average rating:  
 1 reviews
 by ภาวนา บ้านแก้ว
ขอข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินด้วยนะคะ

อยากได้บทความเกี่ยวกับวิตามินด้วยว่าแตกต่างกันอย่างไร