สุขภาพ

วิตามินอาหารเสริม

ใครยังไม่เคยทานวิตามินเลยยกมือขึ้น ?? …… คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุมักจะสนใจและเคยสั่งซื้อวิตามินและอาหารเสริมมาทานเพื่อบำรุงร่างกาย โดยปกติแล้วกลุ่มคนดูแลสุขภาพมักจะเป็นกลุ่มของคนที่เริ่มมีฐานะหรือเริ่มตั้งตัวได้แล้ว หลังจากตรากตรำทำงานหนักมาแยะแล้วจากวันทำงาน …

ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะไม่เน้นและไม่สนใจเรื่องของราคา แต่จะใส่ใจในเรื่องของคุณสมบัติและสรรพคุณ รวมถึงเกรดคุณภาพของสินค้าต้องดีจริง …. นั้นจึงทำให้สินค้า Auswelllife  ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ เพราะสินค้าของเราจะเป็นเกรดฟรีเมี่ยมเน้นคุณภาพและวัตถุดิบทีดีที่สุด นั้นจึงทำให้ราคาของเราสูงขึ้นกว่าสินค้าเกรดต่ำ ๆ กว่า แต่นั้นกลับทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะกลุ่มลูกค้าของเราจะเน้นแต่ของดีมีคุณภาพทำให้เราสามารถเสนอสินค้าทีดีที่สุดได้

นอกจากนั้นลูกค้าของเราจะเน้นสอบถามถึงประโยชน์ผลลัพธ์ และท้ายที่สุดลูกค้าก็จะพอใจสูงสุดในผลลัพธ์ที่ได้ …