สุขภาพ

การแอบอ้างขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Auswelllife

ประกาศแจ้งเตือนลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง การแอบอ้างขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Auswelllife

ทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าใน LAZADA พบว่า ร้านค้า HealthPretty ไม่สามารถยืนยันตัวแทนได้ ปกปิดข้อมูลสถานะตัวแทนจำหน่าย และมีพิรุธ พฤติกรรมหลายอย่าง ในการจงใจขายสินค้า Auswelllife ที่ไม่ได้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อตกลง ขอแจ้งลูกค้าว่าหากจะสั่งซื้อ นั่นหมายถึงท่านยินยอมรับความเสี่ยง100% และบริษัทฯไม่ได้เป็นคู่ค้ากับร้านใน LAZADA ห้ามสั่งซื้อ และ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากได้รับสินค้าปลอม ไม่ได้มาตรฐาน การฉ้อโกง การแอบอ้าง หรือเกิดความเสียหายใดๆ

หากต้องการสั่งซื้อ กรุณาขอดูบัตรตัวแทนจำหน่าย ที่ออกให้โดยบริษัทเท่านั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทราบตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสั่งซื้อ และขอให้เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ/ข้อมูลยืนยันบุคคล ของตัวแทนจำหน่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากต้องการขอรับบริการจากทางบริษัท

บริษัทฯขอขอบพระคุณในความอุปการะคุณจากท่านด้วยดีเสมอมา

ทีมผู้บริหาร Auswelllife